Group 138

Това е имунна реакция при контакт с насекоми – ухапване или ужилване. Обикновено насекомите, които генерират алергични реакции са, или жилещите насекоми (оси, пчели, стършели), или хапещи и кръвосмучещи насекоми (комари, кърлежи, бълхи, дървеници). Жилещите насекоми инжектират отрова в кожата на жертвите си, а хапещите обикновено въвеждат антикоагуланти в жертвите си.

Алергичните реакции след ужилване могат да бъдат местни или системни.

При първото ужилване обикновено не се наблюдава алергична реакция. Сериозността на реакцията се увеличава с всяко следващо ужилване. Местната алергична реакция се характеризира със силен сърбеж, оток и зачервяване с диаметър около 10 см. Тези симптоми обаче са характерни и за нормална реакция към ужилване от насекоми и при неалергични хора. Ако се развие в областта на устата и гърлото може да доведе до асфиксия (задушаване).

Системните алергични реакции се срещат доста по-рядко като могат да бъдат с лека, средна и тежка степен на поражение. При реакциите с лека степен се наблюдава генерализиран обрив, сърбеж, чувство на слабост и тревожност. В случай, че посочените симптоми са придружени от ангионевротичен оток, световъртеж или болки в сърцето и корема, реакцията се смята за средно тежка. При тежката степен на поражение, освен изброените признаци се наблюдават още затруднено гълтане, пресипнал глас, оток на ларинкса, бронхоспазъм и чувство на безпокойство.

Скоростта на проявление и развитие на симптомите служи като индикатор за сериозността на състоянието. Реакциите, които се развиват 1-2 минути след ужилването обикновено са най-тежки. Няколко секунди или минути след ужилването е възможно развитие на анафилактичен шок – наблюдава се задушаване, гадене, повръщане, понижаване на артериалното налягане, колапс, загуба на съзнание и др.

Кръвосмучещите насекоми (кърлежи, комари, бълхи) са широко разпространени, а от ухапване са застрашени дори жителите на големите индустриални градове. Слюнката им съдържа токсични, анестезиращи и противосъсирващи вещества.

За разлика от алергията към жилещи насекоми, в клиничната картина на алергията към кръвосмучещи преобладават местните реакции. Възникват непосредствено след ухапването (във вид на нарастващ плътен оток, съпроводен от интензивен сърбеж) и отшумяват след 7-10 дни. Често алергичните реакции към ухапване от кръвосмучещи насекоми възникват след 6-12 часа и се усилват през следващите 48. Изразените местни реакции могат да бъдат съпроводени от явления от общ характер, като главоболие, гадене, повишено потоотделяне, сухота в устата и безсъние.